На головну сторінку
   
Русский | English

 


ОСНОВНІ РОЗДІЛИ:

Новини
ПРО НАС
Засновники
Партнери
Персоналії
Заходи
Контакти
СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ:

Громадська
моніторингова
комісія

Культура
добросусідства

Школа для влади
Історичний досвід
добросусідства

Толерантність в ЗМІ
"Студентський клуб"

 

АКТУАЛЬНО:

Міжнародна
науково-практична
конференція
"Культура миру і
формування
толерантності в
мультикультурному
суспільстві"


Міжнародний день
толерантності

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"КУЛЬТУРА МИРУ І ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ"

 

18-20 жовтня 2007 р. в Автономній Республіці Крим за підтримки Міністерства освіти і науки АРК, Таврійського національного університету ім.. В.І. Вернадського і Міжнародного фонду "Відродження" проводилась Міжнародна науково-практична конференція "Культура миру і формування толерантності в мультикультурному суспільстві".

Основна мета конференції - сприяти обміну досвідом взаємодії недержавних організацій та органів влади і управління поліетнічних регіонів щодо впровадження в освітню сферу інноваційних проектів, спрямованих на формування етнічної і конфесійної толерантності, навичок успішної міжкультурної комунікації та раннього попередження конфліктних ситуацій.

• Напрямки роботи і програма конференції
• Організатори конференції
• Учасники конференції
• Підсумкові рекомендації конференції
• Додаткова інформації

Напрямки роботи конференції (секції, "круглі столи")

• Досвід взаємодії органів влади і управління з неурядовими організаціями та науково-дослідницькими інституціями в підвищенні рівня толерантності в мультикультурному суспільстві

• Навчання "культурі миру" в поліетнічних суспільствах

• Міжкультурна комунікація і діалог культур в мультикультурному суспільстві

• Методичний інструментарій діагностики і формування навичок толерантної поведінки

• Дослідження і популяризація історичного досвіду добросусідства в поліетнічних регіонах

• Роль етнічної просвіти в формуванні міжетнічної та міжконфесійної толерантності

• Можливості ЗМІ в навчанні культурі миру і формуванні навичок толерантної поведінки

• Роль шкільних програм і навчальних посібників у формуванні культури миру і толерантності в суспільстві

• Досвід інноваційних освітніх проектів, спрямованих на формування і розвиток соціальних компетентностей у дітей і дорослих

• Проблеми оцінки ефективності програм і тренінгів, спрямованих на формування навичок толерантної поведінки

З програмою конференції можна ознайомитись тут...

Співорганізатори конференції: Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, Кримський філіал Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Е. Кримського Національної академії наук України, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Кримський етнографічний музей, Інформаційно-методичний Центр міжкультурної просвіти і толерантності та Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та розвиток".

В конференції взяли участь біля 100 вчених і представників конфліктологічних центрів з Угорщини, Германії, Грузії, Македонії, Польщі, Росії, США. В рамках конференції пройшли 3 тематичних круглих столи і засідання 6 секцій, на яких прозвучали більш 60 докладів.

Із списком учасників можна ознайомитися тут...

Серед доповідачів можна відмітити виступи Дженніфер Баттон, директора Центру глобальних проблем і ресурсів (Кливленд, Огайо, США), "Широкі можливості: світова практика в сфері навчання розв'язанню конфліктів", яка представила досвід використання освітніх програм в навчанні розв'язанню конфліктів і культурі миру на різних континентах; докторанта Київського національного університету ім. Т.Шевченка Козловца Миколи Адамовича "Україна: від зіткнення ідентичностей до етнокультурної толерантності та взаємодії"; Наталії Чупрунової, керівника Фонду асоціації педагогів з розв'язання конфліктів, миротворчої освіти, толерантності і ненасильства (Владікавказ, Росія) "Ефективність реалізації проектів з толерантності і миропобудови на Кавказі"; Георга Роде, координатора освітніх програм Центра Ганни Франк (Берлин, Германія) "Міжкультурне вивчення історії: порівняльне дослідження досвіду Польщі, Германії і України".

На конференції також був представлений досвід Автономної Республіки Крим, зокрема Інформаційно-методичного центру "Інтеграція та розвиток" в просуванні в навчальних закладах інтегрованого курсу "Культура добросусідства" та інших просвітницьких ініціатив, спрямованих на попередження локальних міжетнічних конфліктів і формування навичок толерантної поведінки.

Можна виокремити певні рекомендації органам влади різного рівня, науковим і освітнім установам, недержавним організаціям і міжнародним фондам, які прозвучали на конференції:

• ініціювати створення науково-творчого колективу з представників різних країн, різних етнічних груп для розробки загальних підходів, критеріїв оцінки стану і перспектив національних меншин, загального інструментарію моніторингу і наукового аналізу етнокультурного розвитку відповідних територій і регіонів;

• ініціювати підтримку владою (центральною, місцевою, органів влади сусідніх держав) заходів, спрямованих на розвиток народної дипломатії. В цьому контексті, сприймаючі представників національних меншин як партнера в політичному діалозі не тільки для консолідації внутрішньої демократії держави, але й як фактор міждержавних відносин, організувати підготовку лідерів національно-культурних суспільств и НДО з питань вивчення історії, культури, традицій, етикету, в тому числі дипломатичного та інших.

• з метою подолання фальсифікацій, пов'язаних з історією міжетнічних відносин в регіонах, рекомендувати створити комісії з числа дослідників і викладачів (з різних регіонів, різних країн, можливо - різних етнічних груп), метою яких буде написання і видання узгоджених текстів підручників історії рідного краю прикордонних і інших регіонів для навчальних закладів цих регіонів по різні боки кордонів, в першу чергу - для загальноосвітніх шкіл;

• розробити концепцію миротворчої освіти, побудовану на принципах полікультурності, добровільності, збереження етнокультурної самобутності та розвиток національних культур, особливо в пост-конфліктних регіонах.

• через засоби масової інформації, включаючи Інтернет, пропагувати досвід Криму з мирного розв'язання конфліктних ситуацій та вмінню налагоджувати діалог між лідерами національних рухів і громадських організацій з одного боку, і владою - з іншої;

• запросити представників органів влади різних країн знайомитися з кримським досвідом, зокрема впровадженням курсу "Культура добросусідства" та інших проектів, спрямованих на раннє попередження гострих конфліктних ситуацій;

• сприяти поширенню досвіду медіації та відновного правосуддя;

• звернутись до політичних партій, громадським організаціям з рекомендаціями готовити максимально чесні і толерантні прес-релізи для преси;

• передбачити можливість створення постійно діючого "круглого столу" для обговорення проблем висвітлення в ЗМІ конфліктних ситуацій і прийняття морально-етичного кодексу журналістів, які працюють в цій сфері;

• вузам - ввести курс міжетнічної толерантності, заснувавши премії за кращі статті та творчі роботи, які сприятимуть популяризації ідей етнічної толерантності та гармонізації міжнаціональних відносин;

• ініціювати і проводити довгострокові проекти, які б включали тренінги, яскраві разові акції, семінари, конференції. Полікультурне виховання не повинно носити терміновий, проектний характер, а повинно представляти систему виховання. Проекти повинні виступати в ролі каталізаторів, підсилювати поточну новими ресурсами, і можливо, обміну досвідом між країнами;

• створити умови для загального інформаційного обміну для співробітництва в сфері миропобудови, підвищити рівень поінформованості бенефіциаріїв, міжнародних організацій, державних установ, які працюють в сфері миро побудови і толерантності - сприяти активізації роботи молодіжних лідерів в школах і вузах для того, щоб вони могли впливати на дітей і молодь в дусі толерантності та миропобудови.

Додаткова інформація:

Тел:

+38 0652 505812
+38 050 5630561
+38 050 5905236

Олег Смірнов, Маргарита Араджионі, Юрій Лаптєв

Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграция та розвиток" (вул. Хацка, 13, к.1)

Інформаційно-методичний центр міжкультурної просвіти і толерантності (вул. Пушкина, 18, Кримський етнографічний музей) E-mail: osmirnov@inbox.ru

 

 


БАЗА ДАНИХ:

Бібліотека
Публікації
Інформаційно-
довідкові
матеріали

Архів новин
Фотогалерея
Аудіоматеріали
ВідеоматеріалиПУБЛИКАЦІЇ:

"Культура добросусідства": Програми інтегрованого курсу і методичні рекомендації для навчальних закладів АРК, 2007

 

ФОРУМ:

Війти у форум

 

 
 2007-2011 © Центр міжкультурної просвіти і толерантності;  Дизайн: Андрій Мартовой
 
На головну сторінку