На головну сторінку
   
Русский | English

 


ОСНОВНІ РОЗДІЛИ:

Новини
ПРО НАС
Засновники
Партнери
Персоналії
Заходи
Контакти
СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ:

Громадська
моніторингова
комісія

Культура
добросусідства

Школа для влади
Історичний досвід
добросусідства

Толерантність в ЗМІ
"Студентський клуб"

 

АКТУАЛЬНО:

Міжнародна
науково-практична
конференція
"Культура миру і
формування
толерантності в
мультикультурному
суспільстві"


Міжнародний день
толерантності

 

ПУБЛІКАЦІЇ

 

Посібник з найкращих практик проекту «Від руйнування – до творення. Шляхи примирення в українському суспільстві»/ Автор концепції та упорядник: Ю. О. Голоднікова. – К.: ТОВ «Контекст Україна», 2015. – 76 с. : іл. ISBN 978-966-2246-79-7

 


Даний посібник акумулює досвід впровадження культурних ініціатив за проектом «Від руйнування – до творення. Шляхи примирення в українському cуспільстві», профінансованим Міністерством закордонних справ Німеччини. Проект реалізувала громадська організація «Інформаційно-дослідний центр «Інтеграція та розвиток» у партнерстві з Інститутом з міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів в Україні (DVV International).

Дана ініціатива базується на результатах і є логічним продовженням проекту «Спільне майбутнє українського суспільства після Майдану. Сприяння взаєморозумінню та співробітництву в превенції конфліктів» і має на меті розвиток партнерства й співробітницького підходу в локальних спільнотах шляхом реалізації різноманітних культурних ініціатив, спрямованих на руйнування стереотипів, формування взаємоповаги та зміцнення довіри.

Ознайомитися...

 

 

Терещенко І.Г., Гусєва А.В., Гусєв А.І. Медіація в школі: український досвід впровадження / І.Г. Терещенко, А.В. Гусєва. А.І. Гусєв. Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція та розвиток», - К.: Золоті ворота, 2013. - 150 с.

 


Книга призначена для педагогів і практичних психологів, які працюють з конфліктами в шкільному середовищі, і орієнтована на розширення теоретичної та методичної бази їх підготовки. Ця книга призначена для тих, хто пройшов тренінгові курси з медіації та використовує елементи медіації у своїй роботі, а також педагогам тих шкіл, в яких вже функціонує або планується відкриття центрів медіації ровесників і шкільних служб примирення. Основна частина представлених у книзі матеріалів являють собою авторські розробки, що базуються на узагальненні багаторічного досвіду використання «шкільної медіації» і «медіації ровесників» співробітниками Одеської обласної групи медіації, які з 1996 року займаються впровадженням даних технологій в шкільну систему південних регіонів України.

Видання здійснюється за фінансової підтримки Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин в рамках проекту «Підтримка міжкультурної освіти в Криму» (фаза IV, проект № 1400200) Інформаційно-дослідницького центру «Інтеграція та розвиток».

 

 

На шляху до соціально відповідальних ЗМІ: подолання «мови ворожнечі» та розвиток громадських медіа. Посібник для журналістів та громадських активістів. - Сімферополь: Центр "Інтеграція та розвиток», 2011. - 84 с.


Посібник для журналістів, представників неурядових організацій (НУО), громадських активістів та всіх, хто цікавиться питаннями розвитку ЗМІ, громадських медіа, соціальної відповідальності засобів масової інформації в Україні.

Посібник підготовлено за результатами проекту «Сприяння діалогу в розділеному Криму», реалізованого в Автономній Республіці Крим в 2010-2011 рр. Інформаційно-дослідницьким центром «Інтеграція та розвиток» за фінансового сприяння Національного Фонду Підтримки Демократії (National Endowment for Democracy, NED).

У виданні представлені результати комплексного моніторингу проявів «мови ворожнечі» в загальнонаціональних і регіональних ЗМІ, коментарі, висновки і рекомендації експертів, обрані публікації про громадянські медіа, матеріали серії тренінгів з розвитку громадської журналістики.

Ознайомитися...

 

 

Культура добросусідства: програми інтегрованого курсу і методичні рекомендації для навчальних закладів Автономної Республіки Крим та м. Севастополя / за ред. М.А. Араджионі. - 2 вид., випр., доповн. - К.: ПП «Золоті ворота», 2011. – 184+142 с. - Укр., рос.


Програми розроблені в 2003-2007 рр. у рамках виконання планових тем Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України і проектів Інформаційно-дослідницького центру «Інтеграція і розвиток» за участю фахівців з Кримської філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки АРК, Таврійського національного університету їм . В.І. Вернадського, Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти і РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет». У 2010-2011 рр. програми курсу «Культура добросусідства» були адаптовані для 11-річного терміну навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

Рекомендовані до використання в загальноосвітніх навчальних закладах України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-1306 від 12.06.2007 р.).

Ознайомитися...

 

 

«Культура добрососедства» для родителей: полезная информация, советы и рекомендации / Авт.-сост.: М.А. Араджиони, И.В. Брунова-Калисецкая, О.Е. Духнич, О.К. Смирнов / Под общ. ред. М.А. Араджиони. - Симферополь: АнтиквА, 2008. -44 с.

ISBN 978-966-2930-53-5


Издание разработано по материалам программ курса «Культура добрососедства». Оно предназначено для ознакомления родителей детей, занимающихся по данной программе, с этническими, языковыми, религиозными и другими особенностями окружающих их людей, формирования навыков конструктивного общения, проведения системной и целенаправленной воспитательной работы с детьми, профилактики различных проявлений ксенофобии, нетерпимости и риска возникновения острых конфликтов в семье и сообществе. Оно может быть использовано заместителями директоров по воспитательной работе, педагогами-организаторами, воспитателями, классными руководителями для организации классных часов, родительских собраний, дискуссионных клубов и других мероприятий.

Переглянути обкладинку та бібліографічні данні...

 

 

Етнічна історія Криму в таблицях, картосхемах і діаграмах (заданими переписів населення)

Етнічна історія Криму в таблицях, картосхемах і діаграмах (за даними переписів населення): інформаційно-довідковий посібник / Автор-уклад.
А. С. Петроградська.— Сімферополь: АнтіквА, 2007.—
20 с. 5 карт. рос.

ISBN 978-966-2930-31-3


Інформаційно-довідковий посібник містить дані державних переписів населення (1897, 1926, 1939, 1989, 2001 рр.), що є важливим джерелом з етнічної історії регіону. Адресовано викладачам учбових закладів, недільних шкіл національно-культурних товариств, а також всім, хто цікавиться краєзнавством, історією і етнографією Криму.

Переглянути вступ...

 

 

"Культура добросусідства": Програми інтегрованого курсу і методичні рекомендації для навчальних закладів Автономної республіки Крим

"Культура добросусідства": Програми інтегрованого курсу і методичні рекомендації для навчальних закладів Автономної республіки Крим / Під ред. М.А. Араджионі.- Сімферополь: АнтиквА, 2007.- 144+212 с.- рос, укр.

ISBN 978-966-2930-21-4


Програми розроблені в 2003-2007 рр. в рамках виконання планових тем Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України і проектів Інформаційно-дослідницького центру "Інтеграція і розвиток" за участю фахівців з Кримської філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки АРК, Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти і РВУЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"

Рекомендовано до використання в загальноосвітніх навчальних закладах України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту навчання Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-1306 від 12.06.2007 р.).

Ознайомитися з публікацією...

 

 

Межэтнические отношения в Крыму: поиск путей раннего предупреждения конфликтных ситуаций: Сборник исследовний, документов и материалов

Межэтнические отношения в Крыму: поиск путей раннего предупреждения конфликтных ситуаций: Сборник исследовний, документов и материалов / Под общ. ред. М.А. Араджиони. - Симферополь: СОНАТ, 2005. - 612 с. - рус., укр., англ.

ISBN 966-8111-68-0


Збірка презентує дослідження, документи та матеріали, що стосуються проблем забезпечення представників різних етнічних груп, які мешкають на теренах України, рівними можливостями у здобутті освіти рідними мовами; питань вивчення рідних мов; ситуації у сфері міжетнічних та міжконфесійних відносин: шляхів формування толерантності на півострові через розвиток міжкультурної освіти й етнічне просвітництво дітей та дорослих.

Ознайомитися з публікацією...

 

 

Играем вместе: игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Играем вместе: игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Составитель: Мухоморина Л.Г. - Симферополь: АнтиквА, 2005. - 184 с.

ISBN 966-7503-62-3


Даний посібник розкриває зміст розділу "Граємо разом" регіональної програми "Кримський віночок". У посібнику представлені найпоширеніші ігри - рухливі, пальчикові, календарно-обрядові, хороводні та орнаментальні, у які грали і грають кримські діти. Особлива увага приділена іграм на взаємодію дітей, метою яких є виховання навичок толерантного відношення друг до друга.

 

 

Культура добрососедства: "Я, моя семья, мои соседи". Рабочая тетрадь для 1-го класса общеобразовательных школ

Культура добрососедства: "Я, моя семья, мои соседи". Рабочая тетрадь для 1-го класса общеобразовательных школ Автономной Республики Крым / Авторы-составители: М.А. Араджиони, Л.Ф. Кравцова, Е.В. Алмазникова, Н.Ю. Опенко. - Симферополь: АнтиквА, 2007. - 80+IV c.: илл. - крымскотатар., рус., укр.

ISBN 978-966-2930-30-6


Пособие создано в соответствии с программой «Я моя семья, мои соседи» специального курса «Культура добрососедства». Оно предназначено для ознакомления школьников с родным краем, с этническими, языковыми, религиозными особенностями людей, живущих в Крыму, для формирования навыков конструктивного общения и успешной межкультурной коммуникации. Тетрадь может быть использована для организации работы учащихся 1 -го класса на уроке и дома.

Посмотреть обложку и библиографические данные издания...

 

 

Культура добросусідства: «Я, моя сім’я і мої сусіди». Робочий зошит для 1-го класу загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим / Автори-укладачи: М.А. Араджионі, Л.Ф. Кравцова, Е.В. Алмазнікова, Н.Ю. Опенко. - Сімферополь: АнтиквА, 2009. - 80+IV c.: іл. - Білорус., кримськотатар., рос., укр.

ISBN 978-966-2930-65-8


Посібник створений відповідно до програми "Я моя родина, мої сусіди" спеціального курсу "Культура добросусідства". Він призначений для ознайомлення школярів з рідним краєм, з етнічними, язиковими, релігійними особливостями людей, що мешкають у Криму, для формування навичок конструктивної комунікації й успішної взаємодії в колективі. Зошит може бути використаний для організації роботи учнів початкової школи на уроці та вдома.

Переглянути першу та другу обкладинки та бібліографічні данні...

 

 

Культура добросусідства: «Місце, де ми живемо». Робочий зошит для 2-го класу загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим / Автори-укладачи: М.А. Араджионі, Л.Ф. Кравцова, Е.В. Алмазникова, Н.Ю. Опенко. - Сімферополь: АнтиквА, 2007. - 80+IV c.: іл. - кримськотатар., рос., укр.

ISBN 978-966-2930-66-5


Посібник створений відповідно до програми "Місце, де ми живемо" спеціального курсу "Культура добросусідства". Він призначений для ознайомлення школярів з рідним краєм, з етнічними, язиковими, релігійними особливостями людей, що живуть у Криму, для формування навичок конструктивного спілкування і успішний міжкультурної комунікації. Зошит може бути використаний для організації роботи учнів початкової школи на уроці та вдома.

Переглянути першу та другу обкладинки та бібліографічні данні...

 

 

Культура добросусідства: «Працюємо, вчимося та відпочиваємо разом». Робочий зошит для 3-го класу загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим / Авт.-укл.: М.А. Араджионі, К.В. Алмазнікова, Л.В, Наумова, Н.В. Сініцина. - Сімферополь: АнтиквА, 2009. - 88 c.: іл. - Болг., караїмськ., кримськотатар., рос., укр.

ISBN 978-966-2930-67-2


Зошит з друкованою основою для 3-го класу до програми "Працюємо, вчимося та відпочиваємо разом" спецкурсу "Культура добросусідства" для шкіл і класів з українською мовою навчання, розроблений у 2007-2009 рр. у рамках виконання планових тем Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України і проектів Інформаційно-дослідницького центру "Інтеграція та розвиток", за участю спеціалістів Кримської філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Переглянути обкладинку та бібліографічні данні...

 

 

Культура добрососедства: "Гордимся Крымом". Рабочая тетрадь для 4-го класса общеобразовательных школ Автономной Республики Крым /Авторы-составители: М.А. Араджиони, И.В. Брунова-Калисецкая, Л.В. Наумова, Н.В. Синицына.-Симферополь: АнтиквА, 2008.- 88 с.:илл. - Арм., караимск., крымскотатар., нем., рус., укр.

ISBN 978-966-2930-44-3


Пособие разработано в соответствии с программой "Гордимся Крымом" специального курса «Культура добрососедства». Оно предназначено для ознакомления школьников с родным краем, с этническими, языковыми, религиозными особенностями населения Крыма, формирования навыков конструктивного общения и успешной межкультурной коммуникации, проведения системной и целенаправленной воспитательной работы. Тетрадь может быть использована для организации работы учащихся начальной школы на уроке и дома.

Переглянути обкладинку та бібліографічні данні...

 

 

Культура добросусідства: «Пишаймося Кримом». Робочий зошит для 4-го класу загальноосвітніх шкіл Автономної Республіки Крим / Авт.-укл.: М.А. Араджионі, І.В. Брунова-Калісецька, Л.В, Наумова, Н.В. Сініцина. - Сімферополь: АнтиквА, 2009. - 88 c. + IV: іл. - Вірм., караїмськ., кримськотатар., нім., рос., укр.

ISBN 978-966-2930-68-9


Посібник розроблено відповідно до програми "Пишаймося Кримом " спеціального курсу "Культура добросусідства". Його призначено для ознайомлення учнів з рідним краєм, з етнічними, мовними, релігійними особливостями населення Криму; формування навиків конструктивного спілкування та успішної міжкультурної комунікації; проведення системної та цілеспрямованої виховної роботи. Зошит може використовуватися для організації роботи учнів початкової школи на уроці та вдома.

Переглянути обкладинку та бібліографічні данні...

 

 

 


БАЗА ДАНИХ:

Бібліотека
Публікації
Інформаційно-
довідкові
матеріали

Архів новин
Фотогалерея
Аудіоматеріали
Відеоматеріали


ФОРУМ:

Війти у форум

 

 
 2007-2015 © Центр міжкультурної просвіти і толерантності;  Дизайн: Андрій Мартовой
 
На головну сторінку