На головну сторінку
   
Русский | English

 


ОСНОВНІ РОЗДІЛИ:

Новини
ПРО НАС
Засновники
Партнери
Персоналії
Заходи
Контакти
СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ:

Громадська
моніторингова
комісія

Культура
добросусідства

Школа для влади
Історичний досвід
добросусідства

Толерантність в ЗМІ
"Студентський клуб"

 

АКТУАЛЬНО:

Міжнародна
науково-практична
конференція
"Культура миру і
формування
толерантності в
мультикультурному
суспільстві"


Міжнародний день
толерантності

 

ГРОМАДСЬКА МОНІТОРИНГОВА КОМІСІЯ
З ЕКСПЕРТИЗИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ПРИНЦИПАМ ТОЛЕРАНТНОСТІ
НОВИХ ПРОГРАМНИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ,
ЩО НАДХОДЯТЬ В ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Ініціатори і партнери проекту: Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та розвиток", Кримський філіал Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Міністерство освіти і науки АРК (далі - МОН АРК), Кримське відділення Інституту сходознавства Національної академії наук України (далі - КВІС НАН України).

Фінансова підтримка проекту: Міжнародний фонд "Відродження", вклад організацій-партнерів, в т.ч. держустанов.

Терміни реалізації проекту: розпочатий в 2003 р., зараз знаходиться в стадії реалізації.

Керівник проекту: Є. В. Бикова.

Мета проекту: зниження міжетнічної та міжконфесійної напруги в Криму і посилення ролі громадського контролю через створення постійно діючої Громадської моніторингової комісії з експертизи на відповідність принципам толерантності нових програмних і навчально-методичних матеріалів, що надходять у навчальні заклади Автономної Республіки Крим.

Цільова група: учні та студенти навчальних закладів АРК, вчителя, організатори освіти.

Основний зміст проекту: створення Громадської моніторингової комісії - постійно діючого дорадчого, консультативного і аналітичного органу при громадській організації Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та розвиток", яка виконуватиме наступні завдання:

• організація моніторингу навчальної літератури, що надходить в заклади освіти, на відповідність її змісту завданням міжкультурної освіти в умовах поліетнічного простору Автономної Республіки Крим; - підготовка аналітичних матеріалів, висновків про відповідність навчальної літератури принципам толерантності, подання їх до Міністерства освіти Автономної Республіки Крим;

• підготовка аналітичних матеріалів з проблем програмно-методичного забезпечення міжкультурної освіти в Автономній Республіці Крим; - затвердження складу робочих груп для розробки дидактичних та методичних матеріалів відповідно до "Положення про регіональні дидактичні та методичні матеріали для розвитку міжкультурної освіти";

• створення експертних груп для аналізу навчальної літератури із суспільно-гуманітарних наук;

• надання організаційно-методичної допомоги авторам і розробникам регіональних дидактичних та методичних матеріалів для розвитку міжкультурної освіти, рекомендацій для навчальних закладів Автономної Республіки Крим;

• аналіз якості розробки, рецензування та видання вказаних матеріалів; - подання матеріалів, підготовлених комісією, для розгляду колегією Міністерства освіти Автономної Республіки Крим;

• оперативне доведення результатів експертиз (за узгодженням з Міністерством освіти Автономної Республіки Крим) до відома керівників і педагогічних працівників закладів освіти в разі виявлення невідповідності принципам толерантності.

На сьогодні: Розроблено нормативні документи про Громадську моніторингову комісію з експертизи на відповідність принципам толерантності нових програмних і навчально-методичних матеріалів, що надходять у навчальні заклади Автономної Республіки Крим. а також про регіональні дидактичні та методичні матеріали для розвитку міжкультурної освіти в Автономній Республіці Крим. Відповідно до цих документів створено Комісію з 11 членів терміном на три роки. Комісія ініціювала розробку анкети для моніторингу думки організаторів освіти і директорів шкіл щодо рівня толерантності кримських школярів. В листопаді 2004 - січні 2005 р. проведено анкетування більш 200 осіб; виявлено список семи "конфліктогених підручників" і склади експертних груп для їхнього вивчення, ініційовано розробку опитувальної анкети для експертизи навчальних посібників на відповідність принципам толерантності. В лютому 2005 р. спільно з КВІС НАН України і МОН АРК проведено етносоціологічне дослідження в середовищі кримських школярів (завантажити анкету).

На даний момент було проведено експертизу більш 20 навчальних програм, підручників і посібників.

Статтю Є.В. Бикової про роботу комісії можна відкрити тут.

 

 


БАЗА ДАНИХ:

Бібліотека
Публікації
Інформаційно-
довідкові
матеріали

Архів новин
Фотогалерея
Аудіоматеріали
ВідеоматеріалиПУБЛИКАЦІЇ:

"Культура добросусідства": Програми інтегрованого курсу і методичні рекомендації для навчальних закладів АРК, 2007

 

ФОРУМ:

Війти у форум

 

 
 2007-2011 © Центр міжкультурної просвіти і толерантності;  Дизайн: Андрій Мартовой
 
На головну сторінку