На головну сторінку
   
Русский | English

 


ОСНОВНІ РОЗДІЛИ:

Новини
ПРО НАС
Засновники
Партнери
Персоналії
Заходи
Контакти
СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ:

Громадська
моніторингова
комісія

Культура
добросусідства

Школа для влади
Історичний досвід
добросусідства

Толерантність в ЗМІ
"Студентський клуб"

 

АКТУАЛЬНО:

Міжнародна
науково-практична
конференція
"Культура миру і
формування
толерантності в
мультикультурному
суспільстві"


Міжнародний день
толерантності

 

 

ІСТОРІЧНИЙ ДОСВІД ДОБРОСУСІДСТВА

Ініціатори і партнери проекту: Кримське відідлення Інституту сходознавства Національної академії наук України, Таврійська група медіації, Інформаційно-дослідницький центр "Інтеграція та розвиток", Таврійський національний університет, ДТРК "Крим".

Фінансова підтримка проекту: Національна Академія наук України, вклад організацій-партнерів. Пропозиції щодо розвитку проекту розглядаються.

Терміни реалізації проекту: розпочатий в 2002 р., реалізовувався в 2002-2004 рр. Зараз не має спонсорської підтримки.

Керівник проекту: М.А. Араджионі.

Мета проекту: сприяти становленню толерантного суспільства В Криму шляхом виявлення і поширення історичного досвіду добросусідства, мирного співіснування і між культурної взаємодії кримчан різних національностей і конфесій.

Цільова група: студенти, молодь, жителі Криму різних національностей і релігій, національно-культурні товариства, наукові та громадські організації, викладачі історії.

Основний зміст проекту: Одним з факторів, що підсилює конфліктогенну ситуацію, є відсутність у сучасних жителів Криму досвіду співіснування в поліетнічному і поліконфесійному соціумі: адже останні двадцять років саме цей регіон України відрізняється великою міграційною активністю і значною зміною етнічного і конфесійного складу населення. Майже 50 років серед жителів Криму цілеспрямовано формувалось негативне ставлення к "ворогам народу" - вірменам, болгарам, грекам, німцям і кримським татарам, депортованим за етнічною ознакою в 1944 р. Ці негативні стереотипи продовжують жити і сьогодні у свідомості слов'янського населення Криму. В таких умовах особливого значення набуває не тільки дослідження історичного досвіду добросусідства, який був в Криму у минулому, але й його популяризація, всебічна етнічна просвіта дітей і дорослих, оскільки це є найефективнішим засобом попередження етнічної і релігійної нетерпимості. З 2002 р. співробітниками КВІС НАН України проведено велику роботу з дослідження писемних джерел, що відображають історичний досвід добросусідства, який Крим має. Підготовлена і навчена проведенню анкетування та інтерв'ювання група студентів гуманітарних спеціальностей кримських вузів, розроблена анкета (див. нижче) і відповідний опитувальник для бесіди. Під час проведення польового дослідження було проведено апробацію розробленого інструментарію, зібрано більш півсотні анкет, записані інтерв'ю у представників різних етнічних груп.

Зараз: Під час подальшої реалізації проекту студенти кримських вузів різних національностей і конфесій дізнаються про великий досвід мирного співіснування і добросусідства, який був накопичений кримчанами старшого покоління в ХХ ст.: проведення спільних свят, співробітництво у повсякденному житті, врятування представників інших етнічних і конфесійних груп під час окупації і депортації та інші приклади. Під час проведення персональних бесід учасники проекту стануть посередниками між кримчанами різних поколінь, зможуть винести й широко висвітити приклади того, як у повсякденному житті й в важких ситуаціях люди залишались людьми, не дивлячись на те, якої вони національності, віросповідання і ідейних переконань. Продовження проекту надасть можливість розширити коло його учасників, провести пошуково-дослідницьку роботу в різних регіонах Криму, зібрати біля 200 інтерв'ю, які потім будуть видані у вигляді посібників для вчителів, розміщені в Інтернеті. Також позитивний досвід добросусідства буде популяризуватися через цикл телепередач ДТРК "Крим" і національних редакцій Кримського телебачення. Аналіз і поширення позитивного історичного досвіду добросусідства, взаємодопомоги і міжкультурної взаємодії на півострові дозволить змістити акценти з питань про роль національностей в Криму в бік питань про можливості спільного вирішення проблем і позитивної взаємодії незалежно від національності чи конфесії.

Матеріали:

• Опитувальник для проведення інтерв'ю

• Просвітницька діяльність Іллі Казаса в кінці XIX - початку XX ст.: приклад міжетнічного співробітництва і добросусідства. Прохоров Д.А.

Контакти, додаткова інформація: Україна, Крим, м. Сімферополь: 95007 Просп. Вернадського, 4, КВІС НАН України, тел./факс: +38 0652 482352, 573024, 274508, 299812, E-mail: office@home.cris.net; arama@list.ru

 

 


БАЗА ДАНИХ:

Бібліотека
Публікації
Інформаційно-
довідкові
матеріали

Архів новин
Фотогалерея
Аудіоматеріали
ВідеоматеріалиПУБЛИКАЦІЇ:

"Культура добросусідства": Програми інтегрованого курсу і методичні рекомендації для навчальних закладів АРК, 2007

 

ФОРУМ:

Війти у форум

 

 
 2007-2011 © Центр міжкультурної просвіти і толерантності;  Дизайн: Андрій Мартовой
 
На головну сторінку